Anestesi og sikkerhet

Sikkerhet og sedasjon
Elizabeth Leece BVSc CVA DipECVAA MRCV har i mange år hatt ansvaret for anestesi i forbindelse med CT/MRI undersøkelser på Animal Health Trust og Dick White Referrals.
Elizabeth har i samarbeid med oss tilpasset og utarbeidet egne protokoller for våre undersøkelser. For spesielle risikopasienter vil hun kunne være behjelpelig med endringer/tilpasninger til disse.
Vi anbefaler henvisende veterinær å utføre en pre anestestisk undersøkelse med blodprøver før CT/MR undersøkelser. Eventuelle funn påføres henvisningsskjemaet under «Sikkerhet».

Alle våre MR og CT pasienter blir intubert, de ligger på 100% O2 under undersøkelsen.