Anestesi og sikkerhet

Sikkerhet og sedasjon
Elizabeth Leece BVSc CVA DipECVAA MRCV har i mange år hatt ansvaret for anestesi i forbindelse med CT/MRI undersøkelser på Animal Health Trust og Dick White Referrals.
Elizabeth har i samarbeid med oss tilpasset og utarbeidet egne protokoller for våre undersøkelser. For spesielle risikopasienter vil hun kunne være behjelpelig med endringer/tilpasninger til disse.
Vi anbefaler henvisende veterinær å utføre en pre anestestisk undersøkelse med blodprøver før CT/MR undersøkelser. Eventuelle funn påføres henvisningsskjemaet under «Sikkerhet».

Alle våre MR og CT pasienter blir intubert, de ligger på 100% O2 under undersøkelsen.

Narkose og det at dyret får tilført kontrast innebærer alltid en risiko, selv om den i dag er betydelig mindre enn før. For en ung og frisk hund er risikoene ved narkose veldig små.

Hundens rase, alder, evt. sykdommer og medisinske status påvirker også risikonivået. Det tas derfor en individuell vurdering ved hver undersøkelse. Risikoene må alltid veies opp mot gevinstene av at hunden legges i narkose og CT/MR undersøkelse.

Dagens narkosemidler og –metoder er svært sikre. Veterinær styrer narkosens dybde og lengde og avbryter den undersøkelsen er ferdig.