Avansert CT og MR-diagnostikk til lavere kostand for våre kunder

28 Oct 2013 Uncategorized

Agria Dyreforsikring har inngått avtale med VetScan AS om prisgaranti på bildediagnostikk. Fra 1. november 2013 får norske hunde- og katteeiere med forsikring i Agria tilgang til avansert og prisgunstig CT- og MRI diagnostikk. Agrias kunder får gjennom avtalen en prisgaranti og dermed også en lavere egenandel når de bruker forsikringen. VetScan bistår henvisende klinikk i valg av den best egnete metoden for bildediagnostikk. Henvisende klinikk kan etter diagnostikken fortsette behandlingen av dyret.

VetScan AS er et firma som, på oppdrag fra henvisende veterinærer, kan tilby avanserte bildediagnostiske undersøkelser av hunder og katter i flere byer, blant annet Oslo, Bergen og Trondheim. Det er kun den etterspurte bildediagnostiske undersøkelse som gjennomføres. Pasientene som undersøkes gis ikke behandling. VetScan har tilgang til blant annet avanserte høytesla (1,5 T) MRI skannere. Utstyret brukes ellers i humanmedisin. Veterinær fra VetScan er til stede ved alle undersøkelser og er ansvarlig for sedasjon/anestesi, samt eierkommunikasjon. Avlesningen skjer ved bildediagnostikkavdelingen ved NVH, alternativt ved Universitetsdjursjukhuset UDS og Universitetet i Gent. I de fleste tilfeller vil bildene avleses innen 24 timer, slik at henvisende veterinær raskt får svar.

Som de fleste er kjent med, kreves en forhåndsgodkjenning fra Agria før man kan få erstattet CT eller MRI fra forsikringen. Med den nye avtalen forenkles denne prosessen ved at henvisningen sendes direkte til Vetscan. Dersom det oppgis at dyreeieren er forsikret i Agria, vil denne henvisningen automatisk gå via Agria for forhåndsgodkjenning før den videresendes til Vetscan. Dersom slik forhåndsgodkjenning ikke blir gitt må dyreeier bære kostanden for CT eller MR selv. Vetscans prisgaranti gjelder for Agrias kunder uavhengig av om undersøkelsen dekkes fra forsikringen.

Fra 1. april 2014 vil Agria vilkårsfeste makspris på CT- og MRI diagnostikk som ikke utføres hos Vetscan. Forsikringstakere som benytter dyreklinikker som i dag allerede tilbyr CT eller MRI i egen klinikk, kan fortsette å gjøre det, men vil da måtte betale det som overstiger vilkårenes makspris selv.

Mvh
Christian Geelmuyden
Country Manager
Agria Dyreforsikring

Søk

+