CT eller MRI?

 

CT og MRI fungerer på svært ulik måte, begge modalitetene har sine fordeler og ulemper.
(Se http://www.vetscan.no/medical-services/ for å lese mer om forskjellene).

Vi er så heldig å ha både CT og MRI tilgjengelig .
Derfor er valget om vil bruker CT eller MRI kun basert på hva som best for pasienten.

Ta gjerne kontakt med oss på +47 98838800 om du ønsker å diskutere kasus med oss.
Nedenfor finner du en skjematisk oversikt.

Q:Når er MRI best?

 • Arteriovenous malformation and aneurysm
 • Congenital anomalies
 • Extra axial trauma with negative CT
 • Infarction
 • Inflammatory disease
 • Primary and metastatic neoplasia
 • Sella and pituitary disease
 • Vasculitis
 • Virtually all applications, in view of its superior soft tissue visualization and absence of beam hardening artifacts like those seen on CT

Q:Når er CT best?

 • Acute intracranial trauma
 • Craniocervical junction bony anomalies
 • Skull Fracture
 • Skull base tumors

Q:Når er MRI best?

 • Cortical blindness or optic pathway disease
 • Optic neuritis
 • Retrobulbar neoplasms or masses
 • Retinal hemorrhage or subretinal effusion
 • Sudden blindness
 • Vascular abnormalities

Q:Når er CT best?

 • Orbital trauma with fracture

Q:Når er CT best?

 • Bony head and neck trauma
 • Dental associated masses
 • Skull base neoplasia

Q:Når er MRI best?

 • Nasal Neoplasia
 • Neck masses or adenopathy
 • Otitis – middle and inner ear
 • Oropharynx and Nasopharynx
 • Salivary gland masses
 • Thyroid masses
 • Syringomyelia

Q:Når er MRI best?

 • Congenital anomalies
 • Discospondylitis
 • Intervertebral disc disease
 • Myelitis
 • Primary or secondary or metastatic neoplasia of the spinal cord
 • Paraspinal/vertebral neoplasia
 • Post operative recurrence of intervertebral disc disease
 • Spinal Stenosis
 • Syringomyelia

Q:Når er CT best?

 • Bony spinal trauma (vertebral fracture)Bony spinal trauma (vertebral fracture)

Q:Når er MRI best?

 • Avascular necrosis
 • Joint effusion
 • Lymphoma and Multiple Myeloma
 • Meniscal, tendon or ligamentous injury
 • Osteomyelitis and septic arthritis
 • Primary bone tumors
 • Soft Tissue Sarcomas

Q:Når er CT best?

 • Complex Fracture
 • Prosthesis planning

Q:Når er MRI best?

 • Adrenal masses
 • Hepatic masses
 • Pancreatic masses
 • Renal masses
 • Splenic masses
 • Portosystemic shunt

Q:Når er CT best?

 • Ectopic ureter evaluation
 • Renal/ureteral calculus evaluation

Q:Når er MRI best?

 • Ingen

Q:Når er CT best?

 • Primary or metastatic lung carcinoma
 • Pleural disease
 • Pneumothorax
 • Pneumonia, abscess and empyema
 • Metastasis screening

Q:Når er MRI best?

 • Anal gland adenocarcinoma
 • Bladder carcinoma
 • Soft tissue sarcoma
 • Primary bone tumor
 • Prostate carcinoma
 • Uterine neoplasia

Q:Når er CT best?

 • Trauma (complex fractures)

Q:Når er MRI best?

 • Intracranial aneurysm, arteriovenous malformation
 • Evaluation of thrombosis including aortic, caval, and portal vein.

Q:Når er CT best?

 • Pulmonary embolism