VetScan Telemedicine neurologi

1 Oct 2017 Uncategorized

Generell informasjon

På bakgrunn av sykehistorie, neurologisk undersøkelse og eventuell bildediagnostikk utarbeide vi en grundig neurologisk rapport.

Eksempel på rapport finner du her: Demo neurologi rapport

Praktisk utførelse

For at vi skal kunne skrive en så utførlig rapport som mulig så er vi avhengig av en neurologisk undersøkelse, eventuelle andre prøvesvar, bildediagnostikk eller video kan legges ved som vedlegg.

Svartid

Neurologi rapport leveres innen 24 timer. Det vil også være mulig å sende oppfølgings spørsmål til neurologene.

Pris 1250 kr

 

Møt våre erfarne neurologer:

Chris Levine, DVM, DACVIM

Dr. Levine became board-certified in Neurology after completing his residency at a large private neurology practice in Phoenix, Arizona. He then moved to Sarasota and worked in the area just under two years before deciding to join Specialists in Companion Animal Neurology. Dr. Levine’s professional interests include surgical management of intracranial and spinal tumors, spinal cord and tumor vasculature, non-infectious meningitis and advanced noninvasive diagnostic imaging.

 

Joshua Gehrke, DVM, DACVIM

Professor Gehrke joined the VetScan Neurology team in 2017. He is a graduate of the MSU College of Veterinary Medicine and has also completed a one-year rotating internship at the Animal Specialty Group in Los Angeles, California and a residency in neurology and neurosurgery at the Animal Medical Center in New York.

Dr. Gehrke specializes in inflammatory diseases, including meningitis and encephalitis. His current research and clinical goals are to develop a non-invasive form of spinal surgery for neuroendocrine conditions.

Syringomyelia, MRI

1 Oct 2017 Uncategorized

Hva er Syringomyelia(SM)?
Syringomyelia betyr at det er væskefylte hulrom (syrinx) i ryggmargen. Dette er en misdannelse som kan ramme flere hunderaser, men det er i senere år funnet en høy frekvens av dette hos Cavalier King Charles Spaniel. Oftest har hundene også Chiari Malformation. Populært sagt kan det se ut til at det er et misforhold mellom størrelsen på hundens hjerne og skallen, noe som medfører at bakre hjerne skyves nedover mot ryggmargen, og dette fører så med seg at syrinxer utvikler seg. Hvilke hunder som utvikler syrinxer og ikke, finnes det enda ikke fullgode svar på. Det er en sykdom det forskes mye på for tiden, og det er viktig for rasen at veterinærer er oppmerksomme på sykdommen, og foretar riktige beslutninger om diagnostisering (deriblant ved MRI) og behandling.

 

Symptomer:
Det vanligste symptomet er kløe, i hals-/skulder-/hoderegionen. Karakteriske trekk ved kløen:
• Nesten alltid ensidig (på ene siden av kroppen).
• Oppstår vanligvis ved opphisselse, anstrengelse og bjeffing.
• Utløses hyppig i forbindelse med lufting i halsbånd. Da ser det i perioder ut som om hunden hopper rundt på tre bein.
• Vanligvis en tydelig, intens kløe, men i mange tilfeller uten at poten berører huden. Det blir en slags ”luftsykling”.

Andre vanlige symptomer:
• Hunden vegrer seg mot å bli klappet og børstet på hode og hals, og har tydelige tegn på smerter
• Hunden fører baklabben mot hode-/halsregion i nevnte stressituasjoner, men uten at kløebevegelsene oppstår
• Hunden kan plutselig hyle uten synlig årsak
• Hunden utvikler stivhet i nakke, rygg og/eller bakben.
• Hardt rammede hunder kan:
• Bøye nakken permanent til høyre eller venstre (skoliose).
• Bøye hele kroppen i en C form når hunden løper.
• Vende hodet permanent til den ene eller andre siden.
• Riste og skjelve i hodet.
• Få anfall, og i noen tilfeller mange ganger om dagen og ofte veldig kraftige.

 

Diagnostisering:
Syringomyelia diagnostiseres ved hjelp av kliniske symptomer sammen med MRI scanning. Sykdommen kan være tilstede uten at hunden har symptomer. Symptomfrie tilfeller har betydning for avlsarbeide og vil ikke omtales i denne brosjyren. MRI blir oftest tatt av øvre nakke og hode. Væskefylte hulrom (syrinxer) kan forekomme flere steder i ryggmargen, men forskning har vist at i 100 % av de tilfellene der det finnes syrinxer lenger bak i ryggmargen hos cavalierer, så vil det også være syrinx(er) representert mellom første og fjerde halsvirvel.

Anestesi og sikkerhet

2 Aug 2017 Uncategorized

Anestesi og sikkerhet
Elizabeth Leece BVSc CVA DipECVAA MRCV har i mange år hatt ansvaret for anestesi i forbindelse med CT/MRI undersøkelser på Animal Health Trust og Dick White Referrals.
Elizabeth har i samarbeid med oss tilpasset og utarbeidet egne protokoller for våre undersøkelser. For spesielle risikopasienter vil hun kunne være behjelpelig med endringer/tilpasninger til disse.
Vi anbefaler henvisende veterinær å utføre en pre anestestisk undersøkelse med blodprøver før CT/MR undersøkelser. Eventuelle funn påføres henvisningsskjemaet under «Sikkerhet».

Alle våre MR pasienter blir intubert, de får 100% O2 og vi har avansert overvåkingsutstyr tilpasset MR/CT bruk.

Agria inngår banebrytende avtale med VetScan

2 Aug 2015 Uncategorized

Pressemelding 2013

Agria inngår banebrytende avtale med VetScan

: 30-10-2013 09:00

Agria Dyreforsikring har inngått en avtale med VetScan AS som gir dyr tilgang til avansert CT & MRI- diagnostikk for sine forsikringskunder. – Det er ikke hver dag man informere om at noe blir både bedre og billigere på samme tid, sier Christian Geelmuyden i Agria Dyreforsikring.

− Innen humanmedisin har vi lenge hatt nytte av CT, MRI og humandiagnostikk. Denne teknologien blir nå stadig vanligere innen veterinærmedisinen, sier veterinær Jo Oeding Amundstad i VetScan AS.

VetScan AS satser stort innen diagnostikk i hele Norge og har fått tilgang til diagnosesentere som ellers benyttes til mennesker. På humansiden finnes det allerede et samarbeid mellom forsikringsbransjen og helsetjenesten om kvalitet og pris på tjenester. I veterinærbransjen har tilbudet vært spredt på et fåtall dyreklinikker. Små volumer og høye investeringskostnader har gjort CT og MRI-undersøkelser meget kostbart for dyreeiere og forsikringsbransjen.

− Dyrehelsetjenester finansieres av dyreeierne selv, og kostnadene for avansert veterinærmedisinsk diagnostikk og behandling stiger dramatisk, sier Christian Geelmuyden i Agria Dyreforsikring.

Takket være sin størrelse på det norske markedet, har Agria kunnet fremforhandle en avtale med Vetscan AS om både lavere pris og høy kvalitet på vegne av sine forsikringstakere.

− Målet vårt har vært å kunne tilby undersøkelser med det beste utstyret på markedet. Vi har knyttet til oss den fremste kompetanse i Norden på avlesing av bildene, sier veterinær Jo Oeding Amundstad i VetScan AS. Vi vil med dette tilbudet bringe veterinærmedisinen et stort steg fremover ved å kunne stille mange diagnoser som før ikke var mulig, for eksempel medfødte hode- og nakkelidelser og levershunt.

Agria Dyreforsikring er Nordens eneste spesialiserte forsikringsselskap for kjæle- og hobbydyr. Selskapet leder an i utviklingen av forsikringsfinansierte dyrehelsetjenester og var for eksempel først ute med direkte skadeoppgjør mellom veterinæren og forsikringsselskapet.

− Vi i Agria Dyreforsikring er glade for å sikre våre kunder det beste innen diagnose for å fremme dyrevelferd og gi riktig behandling til hvert enkelt dyr, avslutter Geelmuyden.

Avansert CT og MR-diagnostikk til lavere kostand for våre kunder

28 Oct 2013 Uncategorized

Agria Dyreforsikring har inngått avtale med VetScan AS om prisgaranti på bildediagnostikk. Fra 1. november 2013 får norske hunde- og katteeiere med forsikring i Agria tilgang til avansert og prisgunstig CT- og MRI diagnostikk. Agrias kunder får gjennom avtalen en prisgaranti og dermed også en lavere egenandel når de bruker forsikringen. VetScan bistår henvisende klinikk i valg av den best egnete metoden for bildediagnostikk. Henvisende klinikk kan etter diagnostikken fortsette behandlingen av dyret.

VetScan AS er et firma som, på oppdrag fra henvisende veterinærer, kan tilby avanserte bildediagnostiske undersøkelser av hunder og katter i flere byer, blant annet Oslo, Bergen og Trondheim. Det er kun den etterspurte bildediagnostiske undersøkelse som gjennomføres. Pasientene som undersøkes gis ikke behandling. VetScan har tilgang til blant annet avanserte høytesla (1,5 T) MRI skannere. Utstyret brukes ellers i humanmedisin. Veterinær fra VetScan er til stede ved alle undersøkelser og er ansvarlig for sedasjon/anestesi, samt eierkommunikasjon. Avlesningen skjer ved bildediagnostikkavdelingen ved NVH, alternativt ved Universitetsdjursjukhuset UDS og Universitetet i Gent. I de fleste tilfeller vil bildene avleses innen 24 timer, slik at henvisende veterinær raskt får svar.

Som de fleste er kjent med, kreves en forhåndsgodkjenning fra Agria før man kan få erstattet CT eller MRI fra forsikringen. Med den nye avtalen forenkles denne prosessen ved at henvisningen sendes direkte til Vetscan. Dersom det oppgis at dyreeieren er forsikret i Agria, vil denne henvisningen automatisk gå via Agria for forhåndsgodkjenning før den videresendes til Vetscan. Dersom slik forhåndsgodkjenning ikke blir gitt må dyreeier bære kostanden for CT eller MR selv. Vetscans prisgaranti gjelder for Agrias kunder uavhengig av om undersøkelsen dekkes fra forsikringen.

Fra 1. april 2014 vil Agria vilkårsfeste makspris på CT- og MRI diagnostikk som ikke utføres hos Vetscan. Forsikringstakere som benytter dyreklinikker som i dag allerede tilbyr CT eller MRI i egen klinikk, kan fortsette å gjøre det, men vil da måtte betale det som overstiger vilkårenes makspris selv.

Mvh
Christian Geelmuyden
Country Manager
Agria Dyreforsikring

Ledig stilling i VetScan Norge avdeling Oslo

9 Jul 2013 Uncategorized

<a href=”http://www.vetscan.no/wp-content/uploads/2013/07/VETCT-logo2-VetScan-AS-e1436116793622.jpg”><img class=” size-medium wp-image-2047 alignleft” src=”http://www.vetscan.no/wp-content/uploads/2013/07/VETCT-logo2-VetScan-AS-e1436116793622-300×198.jpg” alt=”VETCT logo2 – VetScan AS” width=”300″ height=”198″ /></a>

 

STILLINGSANNONSE

VetScan tilbyr i Norge CT og MR diagnostikk i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.
Se www.vetscan.no for mer informasjon

Vi har 1 ledige deltids stilling i Oslo for veterinær med spesiell interesse innen bildediagnostikk.
Stillingen innebærer deltagelse i praktisk gjennomføring av CT/MRI undersøkelser sammen med våre radiografer.
Søker må ha kompetanse og erfaring i anestesi.
Personlige egenskaper som evne til selvstendig utvikling av fagområdet, serviceinstilling, evne til å skape gode kunderelasjoner og kollegialitet vil bli tillagt stor vekt.

VetScan har tilknyttet oss noen av de flinkeste diplomater i bildediagnostikk i Europa gjennom vårt samarbeid med VetCT Specialists, Norges Veterinærhøyskole og Universitetsdjursjukhuset UDS.
Spørsmål/Søknad sendes til:
jo@vetscan.no / Tlf.: 98838800
Søknadsfrist 15.08.15

Ny fagkompetanseenhet tilknyttet VetScan!

1 Jul 2013 Uncategorized

Universitetsdjursjukhuset UDS
VetScan har avtale med UDS for avlesing av CT og MRI bilder tatt i Sverige. Bilddiagnostiska kliniken vid Universitetsdjursjukhuset är en av de största inom veterinärmedicinsk bilddiagnostik i Europa och den enda godkända utbildningsplatsen i Sverige för europeisk specialistexamen inom ämnet (Dipl ECVDI).
Margareta Uhlhorn DVM,
DiplECVDI Chefsveterinär Bilddiagnostiska Kliniken

Søk

+