Syringomyelia, MRI

1 Oct 2017 Uncategorized

Hva er Syringomyelia(SM)?
Syringomyelia betyr at det er væskefylte hulrom (syrinx) i ryggmargen. Dette er en misdannelse som kan ramme flere hunderaser, men det er i senere år funnet en høy frekvens av dette hos Cavalier King Charles Spaniel. Oftest har hundene også Chiari Malformation. Populært sagt kan det se ut til at det er et misforhold mellom størrelsen på hundens hjerne og skallen, noe som medfører at bakre hjerne skyves nedover mot ryggmargen, og dette fører så med seg at syrinxer utvikler seg. Hvilke hunder som utvikler syrinxer og ikke, finnes det enda ikke fullgode svar på. Det er en sykdom det forskes mye på for tiden, og det er viktig for rasen at veterinærer er oppmerksomme på sykdommen, og foretar riktige beslutninger om diagnostisering (deriblant ved MRI) og behandling.

 

Symptomer:
Det vanligste symptomet er kløe, i hals-/skulder-/hoderegionen. Karakteriske trekk ved kløen:
• Nesten alltid ensidig (på ene siden av kroppen).
• Oppstår vanligvis ved opphisselse, anstrengelse og bjeffing.
• Utløses hyppig i forbindelse med lufting i halsbånd. Da ser det i perioder ut som om hunden hopper rundt på tre bein.
• Vanligvis en tydelig, intens kløe, men i mange tilfeller uten at poten berører huden. Det blir en slags ”luftsykling”.

Andre vanlige symptomer:
• Hunden vegrer seg mot å bli klappet og børstet på hode og hals, og har tydelige tegn på smerter
• Hunden fører baklabben mot hode-/halsregion i nevnte stressituasjoner, men uten at kløebevegelsene oppstår
• Hunden kan plutselig hyle uten synlig årsak
• Hunden utvikler stivhet i nakke, rygg og/eller bakben.
• Hardt rammede hunder kan:
• Bøye nakken permanent til høyre eller venstre (skoliose).
• Bøye hele kroppen i en C form når hunden løper.
• Vende hodet permanent til den ene eller andre siden.
• Riste og skjelve i hodet.
• Få anfall, og i noen tilfeller mange ganger om dagen og ofte veldig kraftige.

 

Diagnostisering:
Syringomyelia diagnostiseres ved hjelp av kliniske symptomer sammen med MRI scanning. Sykdommen kan være tilstede uten at hunden har symptomer. Symptomfrie tilfeller har betydning for avlsarbeide og vil ikke omtales i denne brosjyren. MRI blir oftest tatt av øvre nakke og hode. Væskefylte hulrom (syrinxer) kan forekomme flere steder i ryggmargen, men forskning har vist at i 100 % av de tilfellene der det finnes syrinxer lenger bak i ryggmargen hos cavalierer, så vil det også være syrinx(er) representert mellom første og fjerde halsvirvel.

Søk

+