Julie Biti Teigmo

Veterinærassistent

Medisinsk høyskole

NMBU veterinærhøyskolen Oslo, student

Spesielle interesser

Bildediagnostikk og kirurgi.

Internship/Residency

Jobbtittel

Veterinærassistent

Jobber i tillegg på Mosengs Dyreklinikk. Jobbet hos Vetscan siden 2016.